Details, Fiction and תביעות קטנות תאונת רכב

ג. הנזק לתובע חייב להיות מהותי, שאין אפשרות להתגבר עליו בכוחות עצמיים למשך זמן ניכר.מכירת רכב יכולה להתבצע כאמור, דרך חברות שונות שמוכנות לרכוש רכבים משומשים לצורך מכירה, השכרה או כל שימוש אחר,

read more

The 5-Second Trick For תאונת רכב

תביעות קטנות - מטען כי בעל העסק הציב אותם בפניי עובדה מוגמרתמתי עבודה נחשבת כעבודת שוות ערך? לפי החוק, עבודות שוות מתייחסות למצב בו מדובר באותה העבודה או או עבודות שוות בעיקרן אחת לשניה כאשר הן

read more